کم استرس‌ترین و بهترین شغل های ده سال آینده کدام موارد خواهند بود؟

بهترین شغل های ده سال آینده کدام موارد هستند؟ این موارد کم استرس ترین و در همچنین با درآمد عالی می‌باشند که می‌تواند برای همه جذاب باشد.

66
0
بهترین شغل های ده سال آینده

اینسایدر پس از بررسی کم استرس‌ترین و بهترین شغل های ده سال آینده ، اطلاعاتی را به ما داد که کدام یک از این مشاغل ممکن است از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹ شاهد افزایش اشتغال و تقاضا باشند.

قبل از اینکه به این موضضوع بپردازیم، باید بگوییم مهندسان شیمی نیاز به استرس و فشار روانی کمتر از حد متوسط ​​دارند وبا این حال پیش بینی می‌شود متاسفانه این مقدار بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹ با رشد ۴/۴ درصدی روبرو شود که فشار بیشتری را وارد می‌کند.

نحوه تحلیل و محاسبات اینسایدر برای انواع شغل‌ها

برای تهیه لیست مشاغلی که هم پردرآمد بوده و هم در محیط کار با استرس نسبتاً کم مواجه هستند ،ما از داده های دستمزد برنامه اشتغال  و آمار دستمزد اداره آمار کار و نمرات تحمل استرس از پایگاه شغلی O*NET Online استفاده کردیم.  نمرات تحمل استرس در O * NET از صفر تا ۱۰۰ است، جایی که نمره بالاتر نشان دهنده سطح استرس بالاتر است. ما فقط مشاغلی را بررسی کردیم که متوسط ​​حقوق سالانه آنها حداقل در آمریکا ۷۵۰۰۰ دلار در سال است.

پس از تهیه این لیست از مشاغل، ما از جدیدترین پیش بینی‌های مشاغل اداره آمار کار استفاده کردیم که تغییر شغل را از ۲۰۲۰ به ۲۰۲۹ در مشاغل مختلف نشان می‌دهد.  از آنجا که ما می‌خواستیم مشاغلی را ببینیم که در طی یک دهه رشد سریع دارند، مشاغلی را بررسی کردیم که درصد اشتغال پیش بینی شده آنها بیش از ۳/۷٪ تغییر کرده است.

پیش بینی‌ها ممکن است دقیقاً همان چیزی نباشد که در طول یک دهه انجام می‌شود و تغییرات و اثرات ناشی از همه گیری ویروس کرونا را در نظر نمی‌گیرند‌، اما ممکن است نشانه‌هایی از رشد مشاغل در این محیط‌های کار با استرس کمتر باشد که پردرآمد هم هستند.

لیست کم استرس‌ترین و بهترین شغل های ده سال آینده

بهترین شغل های ده سال آینده درآمد

مشاغل از بیشترین میزان استرس تا حداقل استرس و با متوسط ​​دستمزد سالانه در صورت تساوی رتبه بندی می شوند.

۲۰) نویسندگان فنی

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۴۳۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۹

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۷۸۵۹۰ دلار

۱۹) دانشمندان و متخصصان محیط زیست

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۷۱۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۹

میانگین حقوق سالانه: ۸۰۹۰۰ دلار

۱۸) بازرسان مالی

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۴۹۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۹

متوسط ​​حقوق سالانه: ۹۲۷۳۰ دلار

۱۷) معماران پایگاه داده

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۱۲۸۰۰مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۹

متوسط ​​حقوق سالانه: ۱۰۱۰۹۰ دلار

طرح شغلی برای مدیران پایگاه داده و معماران است.

۱۶) تحصیلات تکمیلی فلسفه و معلمان دینی

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۲۱۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۸

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۹۰۱۶۰ دلار

۱۵) دانشمندان علوم زمین شناسی

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۱۶۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۸

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۱۱۲۱۱۰ دلار

۱۴) نمایندگان و مدیران بازرگانی هنرمندان، مجریان و ورزشکاران

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۲۶۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۷

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۹۸۰۷۰ دلار

۱۳) معلمان مقطع آموزش متوسطه

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۳۷۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۶

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۷۵۰۱۰ دلار

۱۲) دانشمندان تحقیقات کامپیوتر و اطلاعات

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۵۰۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۶

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۱۳۰۸۹۰ دلار

۱۱) متخصصان اپیدمیولوژی

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۴۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۴

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۸۳۶۲۰ دلار

بهترین شغل های ده سال آینده

۱۰) آمارشناسان

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۱۴۸۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۴

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۹۷۱۷۰ دلار

۹) اقتصاددانان

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۲۹۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۴

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۱۲۰۸۸۰ دلار

۸) مهندسین زیستی و مهندسان پزشکی

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۱۰۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۳

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۹۸۳۴۰ دلار

۷) استادان اقتصاد تحصیلات تکمیلی

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۹۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۳

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۱۲۳۷۲۰ دلار

۶) دانشمندان و تکنسین‌های صنایع غذایی

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۶۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۲

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۸۰۱۹۰ دلار

۵) متخصصان آب شناسی

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۴۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۲

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۹۰۱۵۰ دلار

۴) فیزیکدانان

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۱۳۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۲

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۱۳۷۷۰۰ دلار

۳) تحلیلگران تحقیقات عملیاتی

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۲۶۱۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۱

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۹۲۲۸۰ دلار

۲) مهندسان شیمی

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۱۴۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۱

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۱۱۴۸۲۰ دلار

۱) دانشمندان علوم سیاسی

موقعیت‌های جدید کاری پیش بینی شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹: تعداد ۴۰۰ مورد

اهمیت تحمل استرس: ۶۱

متوسط ​​حقوق و دستمزد سالانه: ۱۲۴۱۰۰ دلار

حالا که با بهترین شغل های ده سال آینده آشنا شدید، اگر دنبال ایده‌های کار آفرینی و کسب و کار هستید، پیشنهاد می‌شود دیگر مقالات اول نیوز را دنبال کنید.

امتیاز این مطلب
محسن دادار
نوشته شده توسط

محسن دادار

کارشناس سئو و تحلیل ارزهای دیجیتال ؛ علاقه مند به تکنولوژی و اخبار روز دنیای فناوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گوگل فارکس آموزش تخصصی آمارکتس